Представляем вашему вниманию подборку лучших розыгрышей отборочного турнира на чемпионат мира национальной сборной Китая

2019 Marvellous 12 Final Standings
Rk. Men W L Pt. Women W L Pt.
1 Fan Zhendong 11 0 22 Chen Meng 10 1 21
2 Liang Jingkun 8 3 19 Sun Yingsha 8 3 19
3 Xue Fei 6 5 17 Ding Ning 8 3 19
4 Yu Ziyang 5 6 16 Wang Manyu 7 4 18
5 Fang Bo 5 6 16 Liu Shiwen 6 5 17
6 Xu Xin 5 6 16 Zhu Yuling 6 5 17
7 Zhou Kai 5 6 16 Wang Yidi 6 5 17
8 Yan An 5 6 16 Chen Xingtong 5 6 16
9 Lin Gaoyuan 5 6 16 Wu Yang 4 7 15
10 Xu Chenhao 4 7 15 Sun Mingyang 4 7 15
11 Wang Chuqin 4 7 15 He Zhuojia 1 10 12
12 Zhao Zihao 3 8 14 Gu Yuting 1 10 12